Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

MPK Suunnittelu Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste (päivitetty 24.2.2021)

 

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja- sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisterinpitäjän asiakkaille sekä viranomaisille.

MPK-Suunnittelu Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja noudattamaan toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojaseloste pyrkii selventämään MPK-Suunnittelu Oy:n henkilö- ja asiakastietojen tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevia käytäntöjä.

1.           Rekisterinpitäjä

Yritys:                                                                         MPK Suunnittelu Oy

Y-tunnus:                                                                   2591427-1

Osoite:                                                                       Satamatie 39 LT1, 90520 OULU

2.           Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi                                                                           Kimmo Laatikainen

Puhelin:                                                                     +358 40 3007 652

Sähköposti:                                                               etunimi.sukunimi@mpksuunnittelu.fi

3.           Rekisterin nimi

MPK:n asiakkuuteen / potentiaaliseen asiakkuuteen sekä liiketoimintaan perustuva asiakasrekisteri.

4.           Henkilö- ja asiakastietojen käyttötarkoitus

Henkilö- ja asiakastietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin.

5.           Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • yhteystiedot (laskutustiedot, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
  • syntymäaika / henkilötunnus
  • asiakasnumero

sekä mahdolliset edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6.           Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Henkilö- ja asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi muista rekistereistä. Tällaisia ovat mahdollisesti yhteistyökumppanien rekisterit, henkilö- sekä yritystietoja koskevia palveluja tarjoavat viranomaiset ja yritykset.

7.           Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen vaatimuksesta mikäli ne perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Tietoja voidaan voimassaolevan lainsäädännön rajoissa ja harkinnan perusteella luovuttaa / siirtää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta osapuolten väliseen yhteistyösopimukseen perustuen.

Mahdollinen tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Näissä tapauksissa tietojen käyttötarkoitus ei osaa olla ristiriidassa MPK:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietojen siirto katsotaan välttämättömäksi, niin siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8.           Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämät sähköiset tiedot ovat tieto-turva-alalla yleisesti hyväksyttävin keinoin suojattuja. Fyysinen aineisto puolestaan sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Tämä edellyttää rekisterinpitäjän myöntämää käyttöoikeutta.

9.           Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Teemme rekisteröidyn pyynnöstä rekisterin tietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset sekä poistamme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

10.      Tietosuojaselosteen muuttaminen

MPK pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta mm. liiketoiminnan, toimintaympäristön tai lainsäädännön muuttuessa. Tällöin päivitetty / muutettu tietosuojaseloste julkaistaan verkkosivuillamme.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?